ARTICLES TREBALL PER PROJECTES
 
 
 
 
Can Project Based Learning Move the Education Needle? John Larmer, Buck Institute for Education
 
 
ARTICLES SOBRE L'"ESCOLA NOVA" QUE TREBALLA PER PROJECTES
El paper de l'escola amb el nou canvi de paradigma, Josep Maria Esteve Gibert. 10/2012
 
 
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
 
 
 
 
NOUS CURRÍCULUMS
 
La organización del currículum por proyectos de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Fernando Hernández, Montserrat Ventura. Grao 2002.
 
 
RÚBRIQUES
 
 
 
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA