Resulta sorprenent…

posted in: Articles, General | 0

Resulta sorprenent, si mA�s no curiA?s, com darrerament cada vegada mA�s famA�lies volen pels seus fills una educaciA? alternativa a la que considerem tradicional.

A Catalunya trobem llas da��infants, escoles i instituts de secundA�ria que fan les coses da��una altra manera amb els grups de crianA�a, el treball per projectes, les activitats complementA�ries o tenint en compte la innovaciA? educativa. El perfil pedagA?gic da��aquests centres pot ser molt variat: Montessori, Waldorf o qualsevol altra; sembla ser que la llei ho permet, per tant, bo A�s poder tenir on escollir [1]

Avui en dia gairebA� tothom ha sentit parlar de la Xarxa da��Instituts Innovadors o de la��Escola Nova 21. Cada vegada aquests centres tenen mA�s demanda. Els nous camins que sa��ofereixen sA?n la resposta a una societat que estA� instalA�lada en un canvi constant. Bona part de la��alumnat ja no sa��hi troba bA� dins les aules a�?convencionalsa�?. Ni volen, ni saben estar ja fora del dinamisme diari dins la��era de les comunicacions i de la informaciA?, on tot A�s canviant i passa rA�pid. Desitgen un altre tipus da��ensenyanA�a.

Molts mestres i professors fa anys que sa��han anat formant per tal de portar a les aules una docA?ncia mA�s innovadora. El treball per projectes A�s un dels camins que es poden escollir. Des da��Espurn@ creiem que A�s un bon camA�. No tot A�s blanc i negre. Els canvis generen dubtes. SA�, dels dubtes i dels errors sa��aprA?n…perA? fins a quin punt ens podem permetre aquests errors quan estem formant persones?

El currA�culum i la programaciA? da��aula ens marquen uns pautes i, encara que la programaciA? pugui ser a�?viva/canvianta�?, ens obliguen a no desviar-nos gaire. Podem deixar sense donar alguns dels continguts? El treball per projectes ens treu temps da��acabar la programaciA?? Hi ha continguts que nomA�s es poden treballar de manera sistemA�tica? On queda la part memorA�stica, ja no A�s necessA�ria? Cal correcciA? contA�nua cap a les feines dels nostres alumnes? Els dubtes sA?n tants! Quan un comenA�a a posar en prA�ctica els projectes dubta si deixarA� de banda part de les unitats didA�ctiques marcades pels llibres de text (si A�s el cas que es facin servir…perA? aquest A�s un altre tema). Potser A�s un risc posar als teus alumnes a treballar per parelles o petits grups, on queda el treball individual? Podem complementar projectes de diferent mena per equilibrar-ho o veure quin A�s el mA�s adequat, aquell que sigui mA�s complet.

Pensar, crear, proposar, organitzar un projecte porta molta feina, molt de temps i cal esforA� i coratge per tirar-ho endavant. Definir un projecte trobo que A�s una feina colossal. Els docents poden parlar de projectes que incloguin diferents A�rees (parlo da��A�rees per no dir matA?ries o assignatures). Es tracta de barrejar les assignatures establertes amb habilitat i amb ajuda de les noves tecnologies? Als docents els hi fa certa por el com i quan posar en marxa la docA?ncia innovadora. La disrupciA? que es pateix actualment a moltes de les nostres aules tiren enrere moltes possibles bones prA�ctiques, quan podrien ser precisament les que aportessin part de soluciA? a aquests tipus de problemA�tica.

MotivaciA?. La motivaciA? crec, sincerament, que A�s la clau. Quantes vegades hem sentit allA? de quA? aprenem el que volem aprendre, allA? que ens interessa. El docent ha da��estirar el fil, ha da��intentar trobar la manera de provocar aquest interA?s, motivar la��alumne atenent la diversitat. Ens calen espais de reflexiA? comA? i, potser, un nombre mA�s gran de mestres i professors valents per tal que siguin encara una mica mA�s visibles els canvis. Haurem da��esforA�ar-nos una mica mA�s. Els nostres alumnes sa��ho mereixen. SiguemA�egoistes 😉 sA?n el nostre futur.

[1]A�http://ludus.org.es/ca

MarA�a JosA� Lasala

@mjlb

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *