La proposta que us fem consisteix en un seguit d'activitats en xarxa que col·loquen l'alumnat com a protagonista del seu aprenentatge tot resolent els reptes que se'ls proposen. Aquest canvi metodològic és possible amb el treball per projectes!

 

Aquest portal ofereix per a cada curs escolar projectes educatius multigrau, de diferents durades (mensuals, trimestrals o anuals). Els projectes seran col·laboratius i en xarxa (és a dir, hi participen diferents centres a la vegada) tot potenciant l’aprenentatge cooperatiu i/o col·laboratiu.
Des d'Espurn@ volem facilitar unes eines que engresquin, motivin, despertin la curiositat i involucrin docents i alumnes a assolir reptes i descobrir-ne de nous, que actuïn de manera que en els seus processos de resolució els portin a la construcció del coneixement de manera compartida (entre docents i alumnes; i alumnes i docents).
Pretenem incitar els docents a escoltar els alumnes i acompanyar-los a ser protagonistes del seu aprenentatge. És per això que oferim un espai, on comunicar els reptes, les resolucions, compartir idees, dubtes... i així construir coneixement.
Crearem activitats amb recursos TIC-TAC adients, i oferirem formació i acompanyament als docents.
I us proposarem una jornada anual de trobada per projectes de tots els participants: docents, alumnes i famílies si s’escau, per tal de compartir el procés d’aprenentatge, els reptes, dificultats, enginys, èxits...