1st Task / Tasca 1 

1st Oct - 31st Oct / De l'1 al 31 d'octubre

Nice to meet you!

First of all, you need to create a gmail account for the group of students who are participating in the project and send it to projectesambespurna@gmail.com. Write the subject: English Tales and the name of your school.

Secondly, you should introduce your group. You can use the tool VIDEO RECORDING and explain who you are, where you live, what things you like and dislike....whatever you want.

When you have your presentation ready , you publish it in YOUTUBE or VIMEO.

Youtube and Vimeo have a tab where you can obtain an URL code that must be pasted in your English Sites.

To finish with this task, you need to geolocalize  your town in google maps . To do this you must enter in the tab named “centres participants” and click on the map. There, you have to create a pin with the name of your town, add a nice picture and a little description of your city or village.

Traducció Català
 Ens presentem! Per tal de conèixer tots els centres i alumnes participants cal:

  • Crear un correu Gmail del grup classe. Aquesta serà la vostra eina de comunicació amb la coordinació durant tot el projecte. Si cal penjar res, tindreu accés a fer-ho amb aquest usuari de gmail. Quan el tingueu creat envieu-nos un missatge a: projectesambespurna@gmail.com on hi indiqueu a l’assumpte: English Tales i el nom de la vostre centre. Si el vostre centre participa amb més d’un grup, caldrà un correu per cada grup.
  • Enregistrar un vídeo en anglès on el grup classe es presenti als altres participants del projecte. Podeu usar eines com Youtube, Vimeo, etc. Quan el tingueu fet, haureu de penjar-lo aquí.
  • Geolocalitzar el centre a aquest Google Maps, tot incloent una imatge i un petit escrit.

2nd Task / Tasca 2  

1st Nov - 30th Nov / De l'1 al 30 de novembre

You need to work a little bit on English tales. The idea is to look, read, comment and choose one tale that you like. Upload it in PINTEREST and make comments on it : it can be your opinion, explain why you chose it, something interesting about it, summarise it, download an image, .... feel free! You can also comment other pinboards,see other schools’ presentations and send emails, post comments…

Traducció Català
Presentem un conte conegut, tot comentant-lo amb companys d’altres escoles. Haurem de buscar contes populars a la xarxa, a la biblioteca… i un cop escollit:

  • Fer un petit text, que pot ser un resum, una valoració… i acompanyar-lo d’una imatge representativa. Aquesta feina la penjarem a Pinterest del projecte. Rebreu la invitació al vostre correu.
  • Fer comentaris a les aportacions que hagin fet la resta de grups al Pinterest que estem creant entre tots.
  • Fer comentaris a les presentacions que han fet la resta de grups.

3rd Task / Tasca 3 

1st Dec - 15th Dec / Del 1 al 15 de desembre

Write the beginning of an invented tale. You have to create a new document in google DOCs and save it with the title of the tale. Make sure you include important information so the next school will have enough material for writing the other parts.

Traducció Català

Les tasques que fareu a partir d’aquest moment ja són la creació del conte. Com que és un conte col·laboratiu, tots ho farem tot: inici, nus, desenllaç, descripció de l’escenari, imatges, sons i muntatge. Com ho fem? A la primera tasca tothom farà un inici, la segona tothom farà un nus però de l’inici que haurà creat un altre centre. Mireu aquesta taula a mode d’exemple:

ESCOLA
INICI
NUS
DESENLLAÇ
DESCRIPCIÓ
DIBUIX
SO
MUNTATGE
xxxx
Conte 1
Conte 2
Conte 3
Conte 4
Conte 5
Conte 6
Conte 7
yyyy
Conte 2
Conte 3
Conte 4
Conte 5
Conte 6
Conte 7
Conte 1
Conte 3
Conte 4
Conte 5
Conte 6
Conte 7
Conte 1
Conte 2

Les eines que farem servir durant tot aquest procés són les que ofereix Drive (hi heu d’accedir amb el compte del grup classe creat a la Tasca 1). Allà us trobareu les carpetes de cada conte i dins d’aquestes subcarpetes perquè hi pengeu cada una de les tasques.

Redactem l’inici del conte!

Per saber quin conte us ha estat assignat heu de consultar la graella d’elaboració dels contes, la trobareu a Centres Participants.

Ara que ja sabeu per quin conte heu de començar, aneu a Drive, allà hi trobareu la carpeta del conte assiginat, on hi haureu de crear un Document de Google i allà escriure-hi l’inici del conte. No oblideu el títol de la vostra història!

4th Task / Tasca 4 

16th Dec - 15th Jan  / Del 16 de desembre al 15 de gener

Write the middle part of another tale. You have to read carefully the beginning of the tale you have been assigned and continue the tale. Only the middle part, you don’t have to finish it. You have to write it in the same google document that has been started by other school and save it.

Traducció Català
Redactem el nus del conte! Per saber quin nus us ha estat assignat heu de consultar la graella d’elaboració dels contes, la trobareu a Centres Participants. Ara que ja sabeu el nus de quin conte heu de redactar, aneu a Drive, allà hi trobareu la carpeta del conte assiginat, on haureu d’obrir el Document de Google creat a la tasca anterior i allà escriure-hi el nus del conte tot continuant la història que us proposen els altres companys.

5th Task / Tasca 5 

15th Jan - 31 st Jan / Del 16 al 31 de gener

Write the end of another  tale. You have to read the beginning and the middle part  carefully and then and finish it. You have to write it in the google DOCs that has been started . Don’t forget to save it.

Traducció Català
Redactem el desenllaç del conte! Per saber quin desenllaç us ha estat assignat heu de consultar la graella d’elaboració dels contes, la trobareu a Centres Participants. Ara que ja sabeu el desenllaç de quin conte heu de redactar, aneu a Drive, allà hi trobareu la carpeta del conte assiginat, on haureu d’obrir el Document de Google creat a les tasques anteriors i allà escriure-hi el desenllaç del conte tot acabant la història que us proposen els altres companys. 

6th Task / Tasca 6 

1st - 15th Feb / De l'1 al 15 de febrer

Write some descriptions of the setting, the clothes of the characters… the more detailed, the better.

Traducció Català
Descrivim dels detalls del conte: paisatges, ambients, personatges…! Per saber de quin conte heu de fer les descripcions heu de consultar la graella d’elaboració dels contes, la trobareu a Centres Participants. Aneu a Drive, allà hi trobareu una carpeta anomenada Description, dins hi ha un model d’script que és el guió escenogràfic del conte (vinyetes, personatge, paisatges…). Haureu d’omplir-lo tot descrivint cada un dels ítems proposats. Això facilitarà el muntatge posterior.

7th Task / Tasca 7 

16th - 28th Feb / Del 16 al 28 de febrer

Illustrate your story with pictures. You must follow the script of the tale. Make sure that the pictures illustrate all the story and don’t forget any important part.

You can use different tools as: GIMP, PAINT… or draw them by hand and scan the results.

Save the pictures in Google Drive  in the folder called “pictures” inside your story folder. Use .jpg, .gif format to save them.

Traducció Català
Il·lustrem les diferents escenes del conte! Per saber de quin conte heu de fer les il·lustracions heu de consultar la graella d’elaboració dels contes, la trobareu a Centres Participants. Aneu a Drive, allà hi trobareu una carpeta anomenada Pictures, allà hi podreu penjar els dibuixos fets a partir de l’script creat per a aquesta història, no oblideu consultar-lo abans de fer les vostres creacions. Per fer aquestes il·lustracions podeu fer servir Gimp, Paint… Important: el nom de les imatges ha de correspondre a l’ordre en què han d’aparèixer. Numereu-les: 01, 02, 03… Pengeu-les en formats estàndard tipus .jpg .gif o altres.

8th Task / Tasca 8 

1st - 15th March / De l'1 al 15 de març

Record the tale. You can use Audacity if youare familiar with it or another program for recording and add some music if you feel like it. Every picture should have their own ‘sound’ (voice and/or music).

Upload all the material in the ‘Sounds’ folder of the drive. Before recording, make sure you summarise the story according to the pictures.

Traducció Català
Enregistrem l’àudio del conte! Per saber de quin conte heu de fer l’enregistrament heu de consultar la graella d’elaboració dels contes, la trobareu a Centres Participants. Aneu a Drive, allà hi trobareu una carpeta anomenada Sounds, allà hi podreu penjar els àudios fets a partir de l’script creat per a aquesta història, no oblideu consultar-lo abans de fer els vostres enregistraments. Per fer-los podeu fer servir Audacity o altres programes similars. Important: cada àudio ha de contenir com a mínim el text oral de la història original o el proposat a l’script, a més, hi podeu afegir sons i música de fons en la mateixa pista. El nom dels àudios ha de correspondre a l’ordre en què han d’aparèixer. Numereu-los: 01, 02, 03… Pengeu-les en formats estàndard tipus .mp3 .mp4 o altres.

9th Task / Tasca 9 

16th March - 15th April / Del 16 març al 15 d'abril

Do the editing. You can use different programs but we recommend Movie maker. Attention: you have to paste the film in the blog and to do it, you need an embed code, like the one you copied and pasted for the video presentations. This is the most difficult part.

Traducció Català
Muntem el conte amb totes les parts generades durant el projecte: convertim-lo en un vídeo! Escolliu quina eina voleu fer servir per fer l’edició de vídeo. Per penjar aquest vídeo al projecte necessitareu un codi embed. Si l’eina que heu escollit no us en dóna un, podeu penjar el vídeo que heu fet a Youtube amb el vostre usuari de Gmail. Pengeu el vostre vídeo aquí.

10th Task / Tasca 10 

15th April - 30th May / Del 15 d'abril al 30 de maig

Watch the final productions and make comments on them!!!! Go to the sites and enjoy the other schools’ projects.

Finally, think about the project and make some comments in order to improve it. Teacher can also write their comments here.

Traducció Català
Mirem els vídeos i comentem-los! En aquesta tasca podreu gaudir de les produccions col·laboratives i fer comentaris. Per fer-ho feu clic aquí.

Valorem el projecte! En aquesta tasca el vostres alumnes hauran de respondre aquest formulari. Vosaltres, com a docents, també haureu de contestar un formulari.