What do we need? / Què necessitem?

In order to create the tale, we use several tools: google drive, audacity, gymp,... you can find tutorials and instructions in Racó del docent.

Per crear el nostre conte multimèdia farem servir eines variades: Google Drive, Audacity, Gymp, etc. Trobareu tutorials i instruccions de com fer-los servir al Racó docent.

How do we do it? / Com ho fem? 

Each school is in charge of writing a part of a tale, drawing, recording the sound and editing other tales so in the end, each school has participated in a part of a resulting tale.

The objective is to work cooperatively and communicate with students ofother schools in English.

El funcionament d'aquest projecte és de treball col·laboratiu on la feina de cada grup és primordial i bàsica per poder realitzar la tasca final. Aquest projecte consisteix en l'elaboració d'un conte multimèdia en anglès entre diferents centres.

L'objectiu és potenciar la relació entre alumnes de diferents llocs geogràfics en llengua anglesa.

 

What is the process? / Quin és el procés?

All the different schools play a very important role in the project because they are assigned tasks that need to be done on a specific date. If they are not done on time, the following task cannot be carried out.
In order to know the schools participating in the project everybody is going to record an presentation video. Secondly, each school is going to write at the beginning of a tale and…. if you want to know more, read here.

Com que és un projecte col·laboratiu és imprescindible seguir el Calendari per tal de lliurar les tasques a temps, per tal de no fer endarrerir els companys d'altres centres.

Per conèixer qui forma part d'aquest projecte primer de tot enregistrarem un vídeo de presentació. Després crearem per parts un conte (inici, nus, desenllaç, il·lustracions, sons...). Voleu saber-ne més? Aneu a les Taques del projecte!

How do we evaluate? / Com avaluem? 

You can use this evaluation  table or create your own. It is really important that the students how they are going to be evaluated before they start the project so that it is clear for them what they have to do and how we want it to be done. It is also really important to work on self evaluations and co evaluations.

Podeu fer servir aquesta rúbrica d'avaluació o crear-ne la vostra pròpia. És molt important que els alumnes coneguin què se'ls avaluarà abans de començar a fer el projecte, per tal que tinguin clar què han de fer i com volem que ho facin. És també molt interessant que treballeu l'autoavaluació i la coavaluació entre iguals.