Tasca 4

Del 16 de desembre al 28 de gener

A DIBUIXAR!!

Realització del dibuix, més les pistes corresponents